Kontakt

Pga at jeg kan være vanskelig å få tak i på tlf til tider, så er det fint om du vil benytte deg av mail.

Mail: post@borsemaker.org
Tlf: 95137067

|Åpen for kundemottak|

Kun etter avtale.

|Postadresse|

Stabelvegen 436, 2930 Bagn