|Historie|

Firmaet Viken`s Børsemaker ble etablert våren 2002, av Harald Kristoffer Viken. Høsten 2005 ble firmaet utvidet til Viken`s Børsemakerversted DA. Harald Kristoffer har drevet firmaet sammen med børsemaker Arnstein Haugen fra Os fram til utgangen av 2009. Samarbeidet ble da avsluttet på grunn av Haugens retur til vestlandet.

|Kunder|

Hoveddelen av firmaets kundekrets er private kunder, da spesielt jegere, konkurranseskyttere og samlere. Men vi har også en del bedrifter som kunder, da spesielt andre våpenforretninger. Vi prøver å dekke behovet til spesielt interesserte fra hele vårt langstrakte land, i tillegg til å hjelpe de lokale jegerne med rett utstyr.

|Ansatte|

Per i dag driver Harald Kristoffer Viken verkstedet alene. Han har utdannelse fra Børsemakerlinja ved Gauldal videregående skole. Svennebrev i Børsemakerfaget og godkjent bevilgning for kjøp og salg av våpen. Har lang erfaring innen diverse skytegrener, og storviltjakt.

Om firmaet